Forside

Velkommen til Advokatforeningen i Glostrup Retskreds

Foreningen afholder en række faglige arrangementer og varetager en samlet kontakt til retten til fremme af godt samarbejde mellem retten og advokaterne i retskredsen.

 

Foreningen blev stiftet i 2010 som følge af retssammenlægningen, hvor syv retskredse blev til én under Retten i Glostrup.

 

Foreningens formål er

 

  • at styrke sammenholdet mellem alle advokater i Glostrup retskreds
  • at varetage advokatstandens interesser i retskredsen
  • at dygtiggøre medlemmerne og de ansatte på advokatkontorerne
  • at fremme god kollegialitet og erfaringsudveksling
  • at fastsætte regler til fremme af medlemmernes praktiske samarbejde

 

Foreningen repræsenterer medlemmerne i forhold til domstolene, kommunerne og andre offentlige institutioner, samt i forhold til ’Danske Advokater’ og andre organisationer.

 

Kontingentet er p.t. kr. 800,- årligt. 

 

Indbetales på kontonr.  6496 - 1302482